Transport

Transport

Transport

Główne miejsce zakwaterowania uczestników Spartakiady mieści się w campusie Politechniki Poznańskiej i AWF przy ul. Św. Rocha popularnie zwanym "Piotrowo", a także w bursie nr 2 na ul. Czeremchowej.

 Tym razem głównym środkiem transportu gwarantującym sprawne dotarcie do miejsc rozgrywania poszczególnych konkurencji będą....tramwaje! Z dwóch podstawowych powodów: braków kadrowych i okresu urlopowego w poznańskim MPK oraz znacznie sprawniejszym, szybszym docieraniem do celu tramwajów. ( dojazd do Malty w sobotę jest utrudniony ze względu na dojazd tą samą ulicą osób do ZOO) .

Specjalnie oznaczone na wyświetlaczach tramwaje Spartakiada 2022 odjeżdżać będą z przystanków na Rondzie Rataje i ul. Kórnickiej ( akademiki), pętli Dębiec  ( bursa ul. Czeremchowa) i dowozić na przystanki zlokalizowane w bezpośredmi sąsiedztwie aren sportowych spartakiady. Po zakończeniu imprez integracyjnych na uczestników spartakiady czekać będą autobusy na petli przy campingu Malta. Proszę zapoznać się z rokładem jazdy naszych specjalnych tramwajów i autobusów w zakładce transporty. Będa one oznaczone na wyświetlaczach napisem SPARTAKIADA Malta , pokazijemy także lokalizacje przystamnków z których odjeżdżać będą tramwaje i autobusy.