Zgłoszenie Drużyny

Rejestracja drużyn krok po kroku:

 

1. Ustal liczbę reprezentantów Twojej firmy.

2.Wybierz termin przyjazdu na Spartakiadę, pamiętaj, że konkurencje zaczynają się w piątek 21 sierpnia od godziny 09:00

3. Wypełnij Kartę Zgłoszenia Reprezentacji, druk dostępny poniżej

4.Wyślij skan wypełnionej i podpisanej przez upoważnioną osobę Karty Zgłoszenia Reprezentacji mailem na adres biuro@spartakiada2020.pl

5.Dopilnuj by wykonano przelew w kwocie zgodnej z iloczynem ilości zawodników oraz terminem przyjazdu na Spartakiadę,

numer konta: Konsulting Konrad Tuszewski ING 17 10 50 1520 1000 0097 2192 7565

5.Oryginał wypełnionej i podpisanej przez upoważnioną osobę Karty Zgłoszenia Reprezentacji wyślij na adres Konsulting Konrad Tuszewski 62-050 Mosina ul. J. Cybisa 2a/17

6. Zbierz dane reprezentantów Twojej firmy startujących w Spartakiadzie lub przekaż im do wypełnienia Karty Zawodnika, druk dostępny poniżej

7.Zgłoś swój pobyt na spotkaniu Kierowników Reprezentacji w Poznaniu 13-15 maja 2020 roku.

8.Przypisz zawodników do poszczególnych konkurencji

9.Wszystkie czynności opisane powyżej możesz także dokonać bezpośrednio na stronie Spartakiady po uruchomieniu zapisów w zakładce ZGŁOSZENIE DRUŻYNY